KOMPLETNI

SUSTAVI ZAŠTITE OBJEKATA

Vatrojava, Plinodojava i sustavi kontrole pristupa

Aeroteh d.o.o. svojim korisnicima, nudi kompletno sigurnosno rješenje: stručno i profesionalno savjetovanje pri odabiru zaštitnog sustava. izvođenje projektiranog sustava( instalacija, montaža, puštanje u rad), do održavanja i servisiranja štićenog objekta.

Vatrodojava

Sustavom dojave požara mora biti ostvarena cjelovita zaštita na objektu. Sustav mora omogućiti brzo i precizno lociranje izvora požara, a time brzu i efikasnu intervenciju dežurnog osoblja i vatrogasne postrojbe.Osnovni zadatak mu je rana detekcija i alarmiranje te aktivacija unaprijed definiranih kontrolnih funkcija. Svaki sustav za dojavu požara sastoji se od centralne jedinice, periferije kao što su detektori i upravljački moduli te komponenata za signalizaciju i alarmiranje.Da bi se postigao najveći učinak detekcije i smanjio rizik od neželjenog nastanka požara ispravno pozicioniranje detektora u objektu najvažniji je čimbenik.

Plinodojava

Strukturalno, svaki se sustav detekcije plinova sastoji od nekoliko funkcionalnih cjelina. Mreža detektora razmještenih po štićenom prostoru prati koncentraciju potencijalno opasnih tvari. Dispozicija detektora, kao i njihov tip ovise o tome koja se vrsta opasnih plinova ili para očekuje u prostoru, kao i o uvjetima strujanja zraka te intenzitetu i dinamici emisije opasnih tvari. Dojavna centrala središnji je uređaj zadužen za napajanje i nadzor stanja mreže detektora te provođenje akcija u slučaju pozitivne detekcije. Akcije se mogu kretati od aktivacije lokalnog alarma, ako je prikladno – i sa snimljenom porukom za potencijalno ugrožene korisnike nadziranog prostora (npr. u javnoj garaži upozorenje da motori vozila moraju biti ugašeni kad su vozila parkirana) – zatim upravljanja lokalnim sustavom ventilacije i klimatizacije pa do upućivanja dojave udaljenoj interventnoj ekipi ili osoblju za održavanje. Treća, već spomenuta cjelina je izvršna oprema za uzbunjivanje, automatske akcije i daljinsku dojavu koja djeluje na već opisan način. U izvedbama kod kojih je sustav dojave plina integriran sa sustavom dojave požara, mreža detektora ostaje ista, ali se putem eventualnih prilagodnih modula spaja na centralu dojave požara koja obavlja sve već opisane središnje funkcije. Izvršna oprema se najčešće aktivira putem upravljačkih modula centrale za dojavu požara.

Kontrola pristupa

Od danas već staromodnih kartica s magnetskom trakom, pa sve do biometrijskih čitača, niti jedna firma, ustanova ili organizacija koja drži do svoje sigurnosti i povjerljivosti ne može se zamisliti bez nekog sustava kontrole pristupa. Isto tako za poslovnu organizaciju nije ništa bitnije od uvjerenja da su njeni ljudi, materijalne vrijednosti i informacije sigurni. Spriječavanjem ulaska ljudi u prostore u koje ne smiju, kontrola pristupa osim zaštite od krađe omogućava i nesmetan rad. Kontrola pristupa unaprjeđuje zaštitu jer uklanja potrebu za ključevima koji se mogu lako izgubiti ili kopirati, a često ih i bivši zaposlenici zaborave vratiti. Korištenje kartica kontrole pristupa umjesto ključeva omogućava brže i prikladnije podešavanje ili brisanje privilegija svaki put kad se promijeni status zaposlenika. Izbjegavanje godišnjeg troška zamjene ključeva i brava na objektu samo je jedna od financijskih koristi koju donose sustavi kontrole pristupa. Kontrola pristupa može se integrirati i s drugim sigurnosnim i poslovnim sustavima čime postaje sveobuhvatan i povezan alat za upravljanje.

Aeroteh d.o.o. | Sva prava pridržana

Tags:

Siemens Cerberus Vatrodojava Plinodojava Kontrola pristupa Cerberus PRO